TEMSAN Personel Alımı ve İş İlanları 2019

TEMSAN Personel Alımı ve İş İlanları TEMSAN İş İlanları & Personel Alımları;

TEMSAN bünyesine dahil olmak için yapmanız gerekenleri öğrenebilir, mevcut personel alımlarına ilişkin ilanları aşağıda bulabilirsiniz. TEMSAN tüm departmanları için personel alımları yapıyor. Açık pozisyonları ve başvuru aşamalarını yazının devamında görebilirsiniz.

TEMSAN 13.11.1975 gün ve 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek Ana Sözleşmeye uygun olarak kurulmuş ve 1977 yılında faaliyete başlamıştır.

TEMSAN, faaliyetlerini, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararnameye tâbi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu statüsüyle sürdürmektedir.
Teşekkülümüzün nominal sermayesi 275.000.000 TL dir.

ÖYK’nın 15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Şirketimiz, ÖYK’nın 17.04.2017 tarihli ve 2017/11 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir.

Genel Müdürlüğü Ankara’da bulunan TEMSAN ‘ın; Ankara ve Diyarbakır illerinde ikişer adet olmak üzere toplam dört adet fabrikası bulunmaktadır.

TEMSAN İş Başvurusu

TEMSAN iş başvurusu yapmak için izlemeniz gereken iki adım mevcut. İlki TEMSAN bünyesine önceden hazırladığınız CV’nizi ileterek yapılır. İkinci yol ise aşağıda anlatacağımız internet üzerinden yapılan başvurulardır.

TEMSAN dönemsel olarak yaptığı personel alımlarını ilan vererek duyurmaktadır. Bu ilanlarda hangi pozisyona personel alımı yaptığını, aranılan nitelikleri ve nasıl bir iş yaptığınızı tüm detaylarıyla görebilirsiniz.

Daimi İşçi Alımı:

Genel Müdürlüğümüz kadrolarında çalışan personeller 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi statüsünde istihdam edilmektedir.

Bu nedenle işçi statüsündeki personel ihtiyaçlarımız;
09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen kişiler arasından giderilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce duruma uygun bir meslek grubunda yeni personel alımına ihtiyaç duyulması halinde, o yıla ait Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki karar çerçevesinde işlem yapılmakta olup, personel alımları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olanlar arasından seçilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Söz konusu bu ihtiyaç için tespit edilecek nitelikler Türkiye İş Kurumuna kuruluşumuz tarafından bildirilir, Türkiye İş Kurumu ise bu talebimizi yönetmeliğin “İşçi Talebinin İlanı ve İş Başvurusu” başlıklı 9. maddesinde belirtildiği şekilde duyuru işlemini yerine getirir ve mevzuat doğrultusunda Türkiye İş Kurumu tarafından başvurusu kabul edilen KPSS’ye tabi ve KPSS’den muaf olan adaylar Yönetmeliğin “Sınav” başlıklı 17.maddesinde belirtildiği üzere yazılı ve sözlü yöntemlerinden biri veya her ikiside kullanılarak mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konularda sınava tabi tutulmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve sınav neticesinde başarılı olanlar işe girmeye hak kazanırlar.

Genel Müdürlüğümüze personel alımı yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne göre yapılmakta olduğundan Türkiye İş Kurumu internet sitesinin takibi, personel alımı olması halinde başvurular mevzuat gereği Türkiye İş Kurumuna şahsen yada söz konusu kurumun internet sitesine elektronik ortamda yapılabilmektedir.

TEMSAN İş Başvuru Formu

TEMSAN iş başvuru formunu yayınlamışsa bunu bilgisayarınıza indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Eğer başvurunuzu doğrudan TEMSAN üzerinden yapmayacaksanız başvuru formuna ihtiyacınız yok. Aşağıdaki bağlantı üzerinden online iş başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

Online İş Başvurusu Linki; Resmi Başvuru Linki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir