İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı ve İş İlanları 2019

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı ve İş İlanlarıİzmir Kalkınma Ajansı İş İlanları & Personel Alımları;

İzmir Kalkınma Ajansı bünyesine dahil olmak için yapmanız gerekenleri öğrenebilir, mevcut personel alımlarına ilişkin ilanları aşağıda bulabilirsiniz. İzmir Kalkınma Ajansı tüm departmanları için personel alımları yapıyor. Açık pozisyonları ve başvuru aşamalarını yazının devamında görebilirsiniz.

25 Ocak 2006’da 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” kabul edilmiş, 8 Şubat 2006 tarihinde 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 2006/10550 sayılı kararnamesi 6 Temmuz 2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve İzmir ili merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde İzmir Kalkınma Ajansı kurulmuştur.

Vizyonumuz: Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olmak

Misyonumuz: İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak

Temel Değerler

 • Katılımcılık
 • Yenilikçilik
 • Tarafsızlık
 • Şeffaflık
 • Güvenilirlik
 • Çözüm Odaklılık

İzmir Kalkınma Ajansı İş Başvurusu

İzmir Kalkınma Ajansı iş başvurusu yapmak için izlemeniz gereken iki adım mevcut. İlki İzmir Kalkınma Ajansı bünyesine önceden hazırladığınız CV’nizi ileterek yapılır. İkinci yol ise aşağıda anlatacağımız internet üzerinden yapılan başvurulardır.

İzmir Kalkınma Ajansı dönemsel olarak yaptığı personel alımlarını ilan vererek duyurmaktadır. Bu ilanlarda hangi pozisyona personel alımı yaptığını, aranılan nitelikleri ve nasıl bir iş yaptığınızı tüm detaylarıyla görebilirsiniz.

1- Genel Şartlar:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Başvuracak erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az bir yıl tecil ettirmiş olmak (Askerlik hizmetini yapmış olmak tercih sebebidir),

d)Devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

2.Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları:

a)İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Ç.E.E.İ.), İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Başvuru tarihi itibariyle Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

* Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.trinternet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.

** Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul edilecektir.

*** Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

c)Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından;  yapılan KPSS’den mezun oldukları alana göre asgari aşağıdaki puanı almış olmak:

Alınması Planlanan Personelin Bölümü KPSS Puan Türü Taban KPSS Puanı
İktisat KPSS 9,18, 22, 28 veya 98 80
İşletme KPSS 19, 23, 29 veya 99 80
Maliye KPSS 24 80
Kamu Yönetimi KPSS 30 veya 37 80
Uluslararası İlişkiler KPSS 33 veya 112 80
Ç.E.E.İ. KPSS 46, 48 veya 115 80
İnşaat Mühendisliği KPSS 4, 5, 6, 7 veya 8 80
Makine Mühendisliği KPSS 4, 5, 6, 7 veya 8 80
Çevre Mühendisliği KPSS 4, 5, 6, 7 veya 8 80

* İlgili bölüm mezunlarından başarılı bulunan herhangi bir aday olmaması halinde söz konusu bölüm mezunları için ayrılan kontenjan diğer bölümlere aktarılacaktır.

Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde a) Planlama, programlama, b)Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, ç) İzleme ve değerlendirme, d) Tanıtım, danışmanlık, e)Şehircilik ve çevre, f) Araştırma-geliştirme, g) Bilgi ve iletişim teknolojileri, ğ) Finansman, h)İnsan kaynakları yönetimi, ı)Uluslararası ticaret konularında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve bu çalışmalarını ispatlamış olanlarda KPSS’ye girmiş olma şartı aranmaz.

3.Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar:

Alınması planlanan uzman personelde sınava giriş ön şartlarına ek olarak aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a)Aşağıda sayılan alanların herhangi birinde, tercihen birkaç tanesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek:

 • Sürdürülebilir kalkınma, yerel kalkınma, bilgi toplumu temelli kalkınma, kalkınma teorileri
 • Stratejik planlama, bölge planlama
 • Proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi
 • Proje yönetimi, izleme ve değerlendirme
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji sektörleri
 • İş hukuku ve uluslararası iş ilişkileri
 • Özel yatırım bölgeleri, yatırım teşvikleri
 • Maliye, muhasebe
 • Kamu İhale Mevzuatı
 • Kentsel pazarlama, destinasyon pazarlaması, pazarlama iletişimi, pazarlama stratejisi, marka yönetimi
 • Temiz üretim, entegre havza yönetimi, çevre politikaları ve çevre teknolojileri
 • Ekonometrik modelleme ve istatistik
 • Makroekonomik verilerin yorumlanması
 • Bilanço ve finansal tabloların analizi

b)Aşağıda sayılan niteliklere sahip olmak tercih sebebi olacaktır:

 • SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) sertifikasına sahip olmak
 • Project Management Institute metodolojisine hakim, tercihen PMP veya PRINCE2 sertifikası sahibi olmak
 • İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek (tercihen Çince, Arapça ve/veya Almanca)
 • (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek
 • Microsoft Office programlarına hakim olmak

4.İç Denetçi İçin Aranan Şartlar:

a)Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c)Başvuru tarihi itibariyle Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

* Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.trinternet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.

** Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2017 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul edilecektir.

*** Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

İç denetçi olarak istihdam edilecek adayın “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olması tercih nedenidir.

5.Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

İdari ve Mali İşlerde Çalışacak Personel İçin;

En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumlarından, tercihen iktisat, maliye, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir.

Muhasebe, satınalma, tedarikçi bulma ve idari işler konusunda en az üç yıl deneyim sahibi olmak, finansal raporlama, bütçeleme, kamu ihale mevzuatı ve kamu muhasebesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek tercih sebebi olacaktır.

6.Başvuruda İstenen Belgeler:

a) http://www.izka.org.tradresinden temin edilecek İş Talep Formu,

b)Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c)KPSS puanıyla başvuracak uzman personel adayları için yapılan KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ç) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için “Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları” başlığı altında sayılan alanlarda iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

d)KPDS ya da YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e)4.5×6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

f)Özgeçmiş (özgeçmiş örneği http://www.izka.org.tradresinde yer almaktadır),

g)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı veya kurumca onaylı sureti,

h)Uzman personel adayları için geçerli olan özel şartların taşındığını gösterir belgeler,

ı) İç Denetçi adayları için kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını ve iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgelerin aslı veya kurumca onaylı sureti (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

i)Destek personel adayları için iş tecrübelerini gösterir belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

j)Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, vb.) aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

Aranan niteliklere sahip adaylar arasından belge üstünde yapılan inceleme ve mülakat sonucunda en çok niteliğe sahip olanlar tercih edilecektir.

7.Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri:

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini, resmi tatil günleri ve hafta sonları hari İzmir Kalkınma Ajansı’na (Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 Gümrük/İZMİR) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8.Sınav Şekli:

Yarışma sınavı sözlü sınav olarak yapılacaktır.

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılacaklar www.izka.org.trinternet sayfasında ilan edilir. Yapılacak değerlendirme sonucunda her pozisyon için alınması planlanan personel sayısının en fazla beş katına kadar aday yarışma sınavına çağırılacaktır. Alınması planlanan personel sayısını ve yarışma sınavına çağrılacak aday sayısını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Alınması Planlanan Personelin Bölümü Alınması Planlanan Personel Sayısı Yarışma Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı
İktisat 3 15
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Ç.E.E.İ.
İnşaat Mühendisliği 1 5
Makine Mühendisliği 1 5
Çevre Mühendisliği 1 5
İç Denetçi 1 5
Destek Personel 1 5
TOPLAM 8 40

Yarışma sınavı daveti Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İzmir Kalkınma Ajansı İş Başvuru Formu

İzmir Kalkınma Ajansı iş başvuru formunu yayınlamışsa bunu bilgisayarınıza indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Eğer başvurunuzu doğrudan İzmir Kalkınma Ajansı üzerinden yapmayacaksanız başvuru formuna ihtiyacınız yok. Aşağıdaki bağlantı üzerinden online iş başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

Online İş Başvurusu Linki; Resmi Başvuru Linki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir