Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı ve İş İlanları 2019

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı ve İş İlanları Fırat Kalkınma Ajansı İş İlanları & Personel Alımları;

Fırat Kalkınma Ajansı bünyesine dahil olmak için yapmanız gerekenleri öğrenebilir, mevcut personel alımlarına ilişkin ilanları aşağıda bulabilirsiniz. Fırat Kalkınma Ajansı tüm departmanları için personel alımları yapıyor. Açık pozisyonları ve başvuru aşamalarını yazının devamında görebilirsiniz.

TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ,Tunceli) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı’na (FKA) “5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen,dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan personel alımı yapılacaktır.

Fırat Kalkınma Ajansı İş Başvurusu

Fırat Kalkınma Ajansı iş başvurusu yapmak için izlemeniz gereken iki adım mevcut. İlki Fırat Kalkınma Ajansı bünyesine önceden hazırladığınız CV’nizi ileterek yapılır. İkinci yol ise aşağıda anlatacağımız internet üzerinden yapılan başvurulardır.

Fırat Kalkınma Ajansı dönemsel olarak yaptığı personel alımlarını ilan vererek duyurmaktadır. Bu ilanlarda hangi pozisyona personel alımı yaptığını, aranılan nitelikleri ve nasıl bir iş yaptığınızı tüm detaylarıyla görebilirsiniz.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 1 (bir) yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ve IELTS) sahip olmak,

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belgeye (sadece TOEFL ve IELTS) sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

-Planlama, Programlama,

-Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

-Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

-İzleme ve Değerlendirme,

-Tanıtım, Danışmanlık,

-Şehircilik ve Çevre,

-Araştırma-Geliştirme,

-Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

-Finansman,

-İnsan Kaynakları Yönetimi,

-Uluslararası Ticaret.

2.3 KPSS’ye girme şartı aranmaksızın 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3. Maddesi uyarınca başvuracak adaylar;

a) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belgeye (sadece TOEFL ve IELTS) sahip olmak,

2.4. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

-Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

-Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

-Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

-Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

-Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,

-Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

-Kümelenme, inovasyon, kentsel pazarlama

-Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

-Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

-Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

-Hibe ve Proje Yönetimi konularında inceleme ve denetim

-5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

-Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

-İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.

Fırat Kalkınma Ajansı İş Başvuru Formu

Fırat Kalkınma Ajansı iş başvuru formunu yayınlamışsa bunu bilgisayarınıza indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Eğer başvurunuzu doğrudan Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden yapmayacaksanız başvuru formuna ihtiyacınız yok. Aşağıdaki bağlantı üzerinden online iş başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

Online İş Başvurusu Linki; Resmi Başvuru Linki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir